Законодавство

Законодавство України про дошкільну освіту базується на Конституції України і складається із Закону України "Про освіту", Закону України "Про дошкільну освіту", інших нормативно-правових актів та міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Заклад дошкільної освіти у своїй роботі, окрім вищенаведених нормативних актів, керується:

І. Міжнародними актами

1.Конвенція про права дитини (20.11.1989р., зі змінами)

II. Законами України

1.Про охорону дитинства

2.Про дитяче харчування

3.Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів

4.Про захист населення від інфекційних хвороб (особлива увага - стаття 15)

5.Про охорону праці

6.Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)

7.Про оплату праці

8.Про відпустки

9.Про публічні закупівлі

ІII. Постановами Кабінету Міністрів України

1.Положення про заклад дошкільної освіти (постанова КМ України від 12.03.2003р. №305, зі змінами)

2.Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери (постанова КМ України від 30.08.2002р. №1298, зі змінами)

3.Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників (постанова КМ України від 21.08.2019р. №800, зі змінами)

4.Про затвердження Порядку медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі (постанова КМ України від 14.06.2002 р. №826)

5.Про затвердження норм харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку (постанова КМ України від 14.06.2002 р. №826, зі змінами), зокрема Додатками 2 та 8 до Постанови

6.Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку (постанова КМ України від 24.03.2021р. №305, зі змінами)

7.Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів (постанова КМ України від 26.08.2002 р. №1243, зі змінами)

IV. Наказами Міністерства освіти та науки України

1.Базовий компонент дошкільної освіти (державний стандарт дошкільної освіти) нова редакція (наказ МОН від 12.01.2021р.№33)

2.Інструкція з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах (наказ МОН та МОЗ від 17.04.2006р.№298/227, зі змінами)

3.Примірний перелік ігрового та навчально-дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти (наказ МОН від 19.12.2017р. №1633)

4.Гранично допустиме навчальне навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності (наказ МОН від 20.04.2015р. №446)

5.Примірне положення про методичний кабінет закладу дошкільної освіти (наказ МОН від 16.04.2018р. №372)

6.Типові штатні нормативи дошкільних навчальних закладів (наказ МОН від 04.11.2010р. №1055, зі змінами)

7.Типова програма підвищення кваліфікації педагогічних працівників щодо впровадження оновленого Базового компонента дошкільної освіти (Державного стандарту дошкільної освіти) (наказ МОН від 31.03.2021р. №397)

8.Типове положення про атестацію педагогічних працівників (наказ МОН від 06.10.2010р. №930, зі змінами)

9.Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ (наказ МОН від 26.09.2005р. №557, зі змінами)

10.Правила пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України (наказ МОН від 15.08.2016р. №974)

11.Типовий перелік комп'ютерного обладнання для закладів дошкільної, загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти (наказ МОН від 02.11.2017р. №1440 зі змінами)

12.Про затвердження форми звітності з питань діяльності закладів дошкільної освіти та інструкції щодо її заповнення (наказ МОН від 17.05.2021р. №536)

V. Наказами Міністерства охорони здоров'я України

1.Санітарний регламент для дошкільних навчальних закладів (наказ МОЗ від 24.03.2016р. №234)

2.Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі (наказ МОЗ та МОН від 30.08.2005р. №432/496)

VI.Наказами Державної служби якості освіти України

1.Методичні рекомендації з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах дошкільної освіти (наказ ДCЯО від 30.11.2020р. №01-11/71)

VII. Нормативно-правовими документами інших державних органів

1.Вимоги щодо розробки, впровадження та застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах Системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР) (наказ Мінагрополітики та продовольства України від 01.10.2012р. №590, зі змінами)

2.Методичні настанови щодо розроблення, запровадження та використання постійно діючих процедур, які базуються на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках в закладах освіти (наказ Мінекономіки від 17.11.2020 р. №2347, в редакції наказу Мінекономіки від 01.12.2021р. №2489)

3.Правила пожежної безпеки в Україні (наказ МВС України від 30.12.2014р. №1417, зі змінами)

VIII. Постановами Головного державного санітарного лікаря України

1.Протиепідемічні заходи у закладах дошкільної освіти на період карантину у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) (постанова від 22.09.2020р. №55)

IX. Рішеннями Надвірнянської міської ради та наказами Управління освіти, що стосуються дошкільної освіти

X. Власним Статутом